Ledenadministratie

Nieuwe leden

Saturnus is een hartstikke gezellige vereniging en we vinden het altijd leuk als we versterking krijgen! Als je nieuwsgierig bent naar de handbalsport, kom dan gerust eens vrijblijvend een aantal trainingen meedoen (en neem gerust vriendjes en vriendinnetjes mee). Neem even contact op met Marko Boon (mboon@hvsaturnus.nl), dan kan hij je meer informatie geven en desgewenst met de betreffende trainer/trainster in contact brengen.

Wil je lid worden van HV Saturnus? Vul dan het Inschrijfformulier_en_machtiging in, onderteken het formulier en stuur een scan of foto (van goede kwaliteit) naar info@hvsaturnus.nl

Contributie

Hieronder staan actuele contributiebedragen per half jaar:

F-jeugd: €47,50
E-jeugd: €57,50
D-jeugd: €67,50
C-jeugd: €72,50
B-jeugd: €82,50
A-jeugd: €92,50
Senioren: €110,00
Recreanten: €70,00
Niet-spelend lid: €40,00
 
De contributie wordt als volgt berekend: 
 
Aanmelding van 1 juli t/m 31 december: 1e en 2e termijn worden beide berekend.
Aanmelding van 1 januari t/m 30 juni: enkel 2e termijn wordt berekend.
 
Afmelding van 1 juli t/m 31 december: enkel 1e termijn wordt berekend.
Afmelding van 1 januari t/m 30 juni: 1e en 2e termijn worden beide berekend.
 

Lidmaatschap opzeggen

Via onderstaand formulier kun je je lidmaatschap opzeggen:

Uitschrijfformulier

Dit formulier dient voor 15 mei per e-mail gestuurd te worden naar info@hvsaturnus.nl, zodat de contributie voor het daaropvolgende seizoen niet meer betaald hoeft te worden.

Ledenadministratie

Dit mag tegenwoordig volledig digitaal. Stuur bovenstaand (inschrijf/uitschrijf)formulier gewoon per e-mail naar info@hvsaturnus.nl.

Privacywetgeving

In verband met de nieuwe privacywetgeving (sinds 2018) heeft ook HV Saturnus een document opgesteld waarin precies wordt aangegeven welke gegevens wij bewaren van onze leden. Alle informatie staat in onderstaand document:

AVG Verklaring HV Saturnus